Bí Quyết Chọn Cược Thắng Tỷ lệ Kèo Bóng Đá


Tỷ lệ cược châu Âu mb66 là một loại cược được sử dụng trong cá cược thể thao, đặc biệt là bóng đá. Tỷ lệ cược châu Âu được thể hiện dưới dạng số nguyên, với các ký hiệu 1, X, 2 để chỉ kết quả của trận đấu.

Ý nghĩa của các ký hiệu trong tỷ lệ cược châu Âu:

 • 1: Đội chủ nhà thắng.
 • X: Hai đội hòa.
 • 2: Đội khách thắng.

Cách tính tiền cược tỷ lệ cược châu Âu

 • Nếu người chơi đặt cược vào đội chủ nhà thắng và đội chủ nhà thắng thì người chơi sẽ thắng cược với số tiền thắng cược bằng số tiền cược nhân với tỷ lệ kèo.

Ví dụ:

 • Người chơi đặt cược 100.000 đồng vào đội chủ nhà 1 và đội chủ nhà thắng.
 • Số tiền thắng cược = 100.000 đồng * 1 = 100.000 đồng
 • Nếu người chơi đặt cược vào đội khách thắng và đội khách thắng thì người chơi sẽ thắng cược với số tiền thắng cược bằng số tiền cược nhân với tỷ lệ kèo.

Ví dụ:

 • Người chơi đặt cược 100.000 đồng vào đội khách 2 và đội khách thắng.
 • Số tiền thắng cược = 100.000 đồng * 2 = 200.000 đồng
 • Nếu người chơi đặt cược vào hai đội hòa và hai đội hòa thì người chơi sẽ thắng cược với số tiền thắng cược bằng số tiền cược nhân với tỷ lệ kèo.

Ví dụ:

 • Người chơi đặt cược 100.000 đồng vào X và hai đội hòa.
 • Số tiền thắng cược = 100.000 đồng * 3 = 300.000 đồng

Nếu người chơi đặt cược vào đội chủ nhà thắng và đội chủ nhà hòa thì người chơi sẽ được hoàn trả tiền cược.

Ví dụ:

 • Người chơi đặt cược 100.000 đồng vào 1 và đội chủ nhà hòa.
 • Người chơi sẽ được hoàn trả 100.000 đồng

Nếu người chơi đặt cược vào đội khách thắng và đội khách hòa thì người chơi sẽ được hoàn trả tiền cược.

Ví dụ:

 • Người chơi đặt cược 100.000 đồng vào 2 và đội khách hòa.
 • Người chơi sẽ được hoàn trả 100.000 đồng

Nếu người chơi đặt cược vào đội chủ nhà thắng và đội khách thắng thì người chơi sẽ thua cược.

Ví dụ:

 • Người chơi đặt cược 100.000 đồng vào 1 và đội khách thắng.
 • Người chơi sẽ mất hết 100.000 đồng

Tỷ lệ cược châu Âu là một loại cược đơn giản và dễ hiểu, phù hợp với những người mới bắt đầu chơi cá cược thể thao.

Tỷ lệ kèo châu Âu là gì ?


Tỷ lệ kèo châu Âu là loại kèo phổ biến thứ hai trong cá cược bóng đá. Tỷ lệ kèo châu Âu được thể hiện dưới dạng số nguyên, với các ký hiệu 1, X, 2 để chỉ kết quả của trận đấu.

 • Tỷ lệ kèo 1: Đội chủ nhà thắng
 • Tỷ lệ kèo X: Hai đội hòa
 • Tỷ lệ kèo 2: Đội khách thắng

Cách tính tiền cược tỷ lệ kèo châu Âu

 • Nếu người chơi đặt cược vào đội chủ nhà và đội chủ nhà thắng thì người chơi sẽ thắng cược với số tiền thắng cược bằng số tiền cược nhân với tỷ lệ kèo.

Ví dụ:

 • Người chơi đặt cược 100.000 đồng vào đội chủ nhà với tỷ lệ kèo 1,8 và đội chủ nhà thắng.
 • Số tiền thắng cược = 100.000 đồng * 1,8 = 180.000 đồng
 • Nếu người chơi đặt cược vào đội khách và đội khách thắng thì người chơi sẽ thắng cược với số tiền thắng cược bằng số tiền cược nhân với tỷ lệ kèo.

Ví dụ:

 • Người chơi đặt cược 100.000 đồng vào đội khách với tỷ lệ kèo 2,3 và đội khách thắng.
 • Số tiền thắng cược = 100.000 đồng * 2,3 = 230.000 đồng
 • Nếu người chơi đặt cược vào hai đội hòa và hai đội hòa thì người chơi sẽ thắng cược với số tiền thắng cược bằng số tiền cược nhân với tỷ lệ kèo.

Ví dụ:

 • Người chơi đặt cược 100.000 đồng vào hòa với tỷ lệ kèo 3,2 và hai đội hòa.
 • Số tiền thắng cược = 100.000 đồng * 3,2 = 320.000 đồng

Nếu người chơi đặt cược vào đội chủ nhà hoặc đội khách và đội đó thua hoặc hòa thì người chơi sẽ thua cược.